Manuele Therapie in IJsselstein - Fysiotherapie Gademan

Manuele therapie

Manuele therapie

Manuele therapie is bedoeld voor klachten van het ‘bewegingsapparaat’, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Zo’n stoornis van het gewricht wordt ook wel een functiestoornis genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen. De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten worden vergroot. De pijn neemt dan af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Wanneer is manuele therapie zinvol?
Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief beïnvloed worden. Daarbij kunt u denken aan: hoofd- en nekpijn; nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen; rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; lage rugklachten; bepaalde vormen van duizeligheid; kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten; Of manuele therapie ook úw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.

Waaruit bestaat een behandeling?
Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueel therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding
U kunt op verwijzing van een huisarts of specialist door een manueel therapeut worden onderzocht en behandeld. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn. U kunt echter ook zelf contact opnemen met Arne Gademan, Tim Tse of Pieter Oomen, uw manueel therapeut. Iedere therapeut bij ons is fysiotherapeut en Master manueel therapeut.

De kwaliteit van de behandeling
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut of arts die een aanvullende Master opleiding heeft gevolgd. Deze opleiding duurt 3 jaar. De manueel therapeut is door zijn opleiding in staat gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek te onderzoeken en te behandelen. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en Nederlandse Associatie Orthopedische Manuele Therapie (NAOMT) zorgen voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueel therapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVMT of NAOMT erkende manueel therapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

Fysiotherapie

Werkwijze


Onderstaande tarieven gelden voor verzekerden die niet of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn. In andere gevallen declareren wij de behandeling direct bij de zorgverzekeraar.

Het eerste consult bestaat uit een verplichte intake en onderzoek (code 1864 of 1870), waarna wij een zitting fysiotherapie/manuele therapie (code 1000 of 1200) reserveren voor behandeling. Deze eerste zitting duurt dan ook langer, namelijk 50 minuten. De vervolgafspraken hebben een duur van 25 minuten.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Behandeling & Tarieven 2024


Behandeling Code Prijs
Zitting fysiotherapie 1000 €46,-
Zitting fysiotherapie aan huis 1001 €62,50
Zitting manuele therapie 1200 €57,-
Zitting manuele therapie aan huis 1201 €62,50
Screening en intake en onderzoek 1864 €60,-
Intake en onderzoek na verwijzing 1870 €60,-
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis 1871 €60,-
Medische Fitness (per kwartaal)   €130,-
     

 

logo

Gegevens

Fysiotherapie Gademan
Touwlaan 25
3401 CA IJsselstein